Avatar

Nasza misja:

Powołanie do życia Fundacji jest odpowiedzią na zauważoną przez Nas potrzebę dotarcia do osób potrzebujących wsparcia prawnego - poszkodowanych w wypadkach i pokrzywdzonych przestępstwami i ich uświadomienie w sferze przysługujących im praw i roszczeń, o których często sami nie wiedzą lub też nie wiedzą w jaki sposób tych praw i roszczeń skutecznie dochodzić, w szczególności w zakresie roszczeń o odszkodowanie, o zadośćuczynienie za krzywdę, o rentę, o naprawienie szkody doznanej w wyniku przestępstwa. Fundacja została powołana z myślą o realizowaniu pomocy prawnej na rzecz osób poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Pomoc prawna ma na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz świadomości przysługujących praw i roszczeń osób poszkodowanych w wyniku wypadków oraz osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Cele Fundacji:

  1. Pomoc oraz wsparcie prawne dla osób które doznały obrażeń w efekcie wypadków, szczególnie dla ofiar wypadków samochodowych i ich najbliższych rodzin.
  2. Pomoc oraz wsparcie prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
  3. Poprawa dostępności pomocy prawnej dla poszkodowanych w wypadkach oraz pokrzywdzonych przestępstwem.
  4. Edukacja społeczeństwa w zakresie podjęcie określonych działań prawnych mających na celu pomoc w sprostaniu sytuacji powypadkowej.
  5. Edukacja społeczeństwa w zakresie działań prawnych mających na celu poradzenie sobie przez pokrzywdzonych ze skutkami przestępstw popełnionych na ich szkodę.

Nieodpłatność
Działania
fundacji

ZAKRES
DZIAŁANA
FUNDACJI &

I filar działalności
II filar działalności

W przypadku obu filarów zakresu działalności Fundacji polega na udzieleniu pomocy prawnej. Pomoc prawna polega na zapewnieniu osobie poszkodowanej wypadkiem lub pokrzywdzonej przestępstwem darmowej porady prawnej, analizy i oceny zdarzenia pod kątem możliwych prawnych rozwiązań i skutków. Fundacja działa za pośrednictwem wolontariuszy, będących czynnymi i praktykującymi prawnikami, w tym Adwokatami i Radcami Prawnymi, którzy świadczą pomoc prawną w sposób rzetelny, zapewniając fachowość udzielonej pomocy prawnej.

Współpraca

Fundacja w związku z realizacją celów statutowych współpracuje z wieloma podmiotami w tym z prawnikami, Adwokatami, Radcami Prawnym, zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami, w tym biegłymi sądowymi, administracją samorządową, organami ścigania oraz podmiotami prywatnymi, w tym brokerami ubezpieczeniowymi, mając na celu szerzenie świadomości prawnej osób poszkodowanych w wypadkach oraz pokrzywdzonych przestępstwami.

Nasi wolontariusze realizują ponadto usługi w ramach Nieodpłatnych Porad Prawnych z zakresu pomocy prawnej oraz z zakresu prowadzenia mediacji, wypełniając tym samym pośrednio cele statutowe działalności Fundacji.

Rozwój

Fundacja stale poszerza zarówno obszar działania jak i krąg podmiotów z którymi współpracuje w celu jak najlepszej realizacji celów statutowych Fundacji polegających na jak najszerszym kształtowaniu świadomości prawnej wśród osób poszkodowanych w wypadkach oraz osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Gwarancja
Rzetelności

O rzetelności i profesjonalizmie świadczonej pomocy świadczy fakt, że wolontariuszami świadczącymi pomoc prawną w ramach Fundacji są wyłącznie prawnicy posiadający ustawowe uprawnienia do profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej w tym reprezentowania przed Sądami w Polsce we wszystkich sprawach. Wolontariusze posiadają uprawnienia Adwokata lub Radcy Prawnego. Objęci są obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności zawodowej oraz objęci są zasadami etyki zawodowej i tajemnicą zawodową.

Nasi wolontariusze świadczą pomoc prawną na lokalnym rynku usług prawniczych od ponad 10 lat reprezentując z wieloma sukcesami swoich Klientów.

Od ponad 4 lat realizują Nieodpłatną Pomoc Prawną w ramach działalności Ministerstwa Sprawiedliwości (https://np.ms.gov.pl/)

Od ponad 2 lat jako Mediatorzy sądowi realizują usługi z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, jak i w zakresie mediacji w sprawach karnych między pokrzywdzonymi przestępstwem, a oskarżonymi.

Powyższe jest gwarancją rzetelności i profesjonalizmu w świadczonej w ramach Fundacji pomocy prawnej udzielonej potrzebującym.

Skontaktuj się
z nami już teraz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Polityka prywatności
logo

Bonum

×

Kontakt

Telefon: 694 444 530

Mail: fundacjabonum@gmail.com

Adres: ul. Rynek 8a/1
41-208 Sosnowiec

Polityka prywatności
Skontaktuj się z nami